Gruppen bag Tidens Kunst

Kunstmessen i Aars arrangeres af Kimbrernes Y´s Men´s Club, Aars


Medlemmerne i Kimbrernes Y´s Men´s Club, Aars yder frivillig arbejdskraft i forbindelse med Kunstmessen
Et eventuelt overskud går ubeskåret til Kimbrernes Y's Men's Clubs humanitære hjælpearbejde.

Kimbrernes Y´s Men´s Club, Aars ´s formål:

  • at fungere primært som tjenesteklub for KFUM og KFUK
  • at støtte andet værdifuldt organisationsarbejde.
  • at opmuntre til retfærdighed i samfundsmæssige og internationale spørgsmål, idet klubberne altid afholder sig fra partipolitisk stillingtagen.
  • at dyrke godt kammeratskab
  • at støtte internationale og regionale projekter i Y's Men's bevægelsen

Clubben består af 42 medlemmer fra Aars og omegn

Kimbrernes Y's Mens Club Aars, hjemmeside


Kontakt Tidens Kunst

Kontakt os med mail:

Knud Erik Christensen,
Mail:
Tlf. 4046 9166
Kordinator, Tilmeldinger, Database.

Anette Jensen,
Mail:
Tlf. 6048 0779
Tilmeldinger, priser, Stande

Bent Rask,
PR,Tilmeldinger, Priser, Stande.

Hans Dalum,
Mail:
Økonomi, Afregning.

Inge Dalum,
Sekretær i udvalget.

Niels Medom Andersen,
PR, IT.